מסלול הון חוזר

מסלול

למי זה מתאים?

ליזמים המעוניינים להקים עסק ומחפשים מימון זול וארוך טווח למטרה זו. הקרן מציעה תנאים מועדפים במסלול זה בתנאים מועדפים בהשוואה לבנקים.

עסק בהקמה יכול להיות:

1. עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).
2. עוסק פטור המתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע”מ.
3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.
4. בעל עסק אשר הפועל ממקום מגוריו ומחליט לפעול ממקום ייעודי, ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ש”ח מיום הקמתו.

תנאי ההלוואה:

> סכום מירבי – 500,000 ש”ח (לעסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש”ח, או 8% מהמחזור לעסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ש”ח).
> תקופת ההלוואה – עד חמש שנים (מתוך זה גרייס של עד 6 חודשים).
> ריבית – ריבית מקובלת להלוואות מסוג זה, לפי שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
> בטחונות – עד 25%.